- بوش/اوباما

اثری گرافیکی از لئون کوهن (1954 – 2013) کارتونیست ضدجنگ انگلیسی که در آن ماهیت یکسان بوش و اوباما را به تصویر کشیده است. این اثر گرافیکی از دو بخش تشکیل شده است. در بخش بالایی اسکلتی که نماد مرگ است - و البته نماد امپریالیسم بواسطه عنوانی که بر لباس دارد - در حال برداشتن ماسک جورج بوش پسر است و اصطلاحاً مشغول Face Off است. در تصویر پایینی همان اسکلت در حال به سر کردن ماسک اوباماست و Face On می‌کند. کلیت اثر این واقعیت را تداعی می‌بخشد که تغییرات در ساختار حکومتی آمریکا تغییر در باطن و ماهیت آن ندارد. اسکلت نیز کنایه‌ای بر تصور آمریکایی از مرگ است که همواره بدین صورت به تصویر کشیده می‌شود و اکنون آمریکا در نقش دروگر مرگ ظاهر شده است.

-------------------------------------------------------------------------------------------

برگرفته از سایت صراط (منبع اصلی: تسنیم)