دوستی آمریکایی

  «دوستی آمریکایی» اثری از ونیامین ام بریسکین (1906- 1982) «Veniamin M. Briskin» هنرمند اوکراینی است.

در این تصویر دو مرد یکدیگر را در آغوش کشیده‌اند. مرد قد بلند در قامت عمو سام نماد آمریکاست که با سکه‌ای قصد اغوای طرف دیگرش را دارد و در ازای سکه سندی از جیب مرد می‌رباید با این عنوان «استقلال ملی». در مقابل مرد انگلیسی را داریم که تصویری کنایی از چرچیل است و البته مست که با دیدن سکه طلایی عنان از کف داده است.

-------------------------------------------------------------------------------------------

برگرفته از سایت صراط (منبع اصلی: تسنیم)