«حسن آقا سلام
دستاوردهای موشکیت که حاصل عمر پربرکتت بود و کلی برای مردمت امنیت به ارمغان آورد و خواب را ازصهیونیستهای غاصب ربوده بود، حال خیلی راحت پذیرفتیم ۸ سال تحریم شود و کلی برای آن هم کف می زنیم وخوشحالیم.
راستی سردار آبرومنداسلام به نظرت صهیونیست‌ها خوشحالند یا ناراحت؟»

مهرداد بذرپاش نماینده مجلس شورای اسلامی

-------------------------------------------------------

برگرفته از خبرگزاری دانا