اولین نماز جمعه تهران پس از انقلاب اسلامی به امامت آیت الله طالقانی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برگرفته از خبرگزاری فرهنگ نیوز