انتفاضه سوم شروع شد...
----------------------------------
بر گرفته از صراط