در راستای فرهنگ بی فرهنگی خودمون
بعد از عزیزان با فرهنگی که از ادم و غیر ادم فیلم و عکس میگرند برای صفحه اجتماعی شون
و بعد از فرهنگ کمپین هایی که با هدف خیر شروع میشه و میرسه به اسباب نمایش و شهرت بزرگوارانی
و بعد از لایک بیشتر ...
میرسیم به یک فرهنگ غنی از نوع بی فرهنگی

بله دوستان
داشتن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــگ!!!!!!!!!!!

شده فرهنگ دیگه (بسلامتی)
دوستان سگ نگه میدارند با چه امکاناتی !!!
گاهی سگشون از خودشون مهمتر میشه !!!!
بقیه که بماند

حمام میبرندشون
مهمونی
رستوران
تختخواب
ماشین سواری
پیاده روی
بعد به سگشون میگند عزیزم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
به بچه شون میگند (بی نهایت معذرت خواهی میکنم از اینکه این واژه ها را استفاده میکنم) توله سگ و یا پدر سگ
بیچاره قاطی کرده

دیگه حالا چرا ؟
نمیدونم
به چه علت؟
نمیدونم

سگ های الان هم که دیگه نجس نیستند
خودشون میروند حمام و ...

بگذریم دوستان
سگ الان تو بازاز چند هست ؟
بابا ما هم دل داریم
دوست داریم کمی با فرهنگ به نظر بیایم
یک دوست با فرهنگ، بی فرهنگی هم نداریم، با سگ اون پُز بدیم
به هر حال اینجوریه دیگه ......

-------------------------------------------
فقط کارتونش از فرهنگ نیوز