اثری گرافیکی که توسط فرد ناشناسی در 1971 علیه جنگ ویتنام طراحی شد و توسط «Committee to Unsell the War» منتشر گشت. تصویری واقعی از ساموئل ویلسون یا عمو سام، تاجر نیویورکی و تامین کننده مالی ارتش آمریکا در 1812 علیه انگلستان، که این بار نه در قالب همیشگیش؛ بلکه در حالت مستاصل و فروریخته به نمایش درآمده است. دیگر از آن شعار همیشگی خبری نیست: I Want You. پیرمرد در هم ریخته با حروف درشتی که جمله I Want Out را تشکیل داده است، چیزی بهتر از حالش را آرزو می‌کند. عموسام دیگر نه آن ثروتمند بشاش، ککه اکنون دریوزه‌ای است که دستش را به طلب کمک دراز کرده است. نکته قابل توجه تصویر لباس عمو سام درمانده است که انیوفورم مخصوص نیروهای جنوبی در جنگ‌های انفصال را بر تن دارد و به نحوی تداعی‌گر تفکر جمهوری‌خواهان است که در ایام جنگ ویتنام حامی اصلی این تجاوز نظامی بودند.

-------------------------------------------------------------------------------------------

برگرفته از سایت صراط (منبع اصلی: تسنیم)