نابودی داعش - بزودی ...

Коалиция нападение ISIL(isis) - терроризм

------------------------------------------------------------------

برگرفته از تسنیم