حکم بازداشت نتانیاهو در اسپانیا صادر شد

------------------

In ambush for Netanyahu
-------------------
برگرفته از تسنیم